Το επάγγελμά μου είναι φρούτο του πάθους, που θα αναπτύξουν ήδη πάνω από 10 χρόνια. Η πρώτη προπόνηση στο γυμναστήριο ξύπνησε μέσα μου τη δίψα της γνώσης και την ανάγκη να πάρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μερίδα αξιόπιστες πληροφορίες. Έλεγξα τον εαυτό σας πολλές θεωρίες από το χώρο της άσκησης και της διατροφής, ελέγχει συμβουλές δημοφιλή , ικανή για τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις του ανθρώπινου σώματος, που τελικά μου επέτρεψε να δημιουργήσουμε ισχυρά θεμέλια της γνώσης, που είναι αποτελεσματικές στην πράξη.